Josef Gross: Přežil jsem

Vzpomínky z let 1941 až 1970. Terezíín, Treblinka, sovětské zajetí.

Vzpomínky z let 1941 až 1970

vzpomínky z let 1941 až 1970